Kontributor‎ > ‎

Yulia Siti Rohmah

Nama         : Yulia Siti Rohmah
Nim            :1202735
TTL            : Bandung 4 Juli 1994
Alamat       : Jl. Moch Toha Gg. H. Junaedi No.9 RT 07/10
                   Bandung 
Kelas         : Perekayasa Pembelajaran
Jurusan     : Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Prodi         : Teknologi Pendidikan
e-Mail        : yuliarahmah24@yahoo.com
                   yulia.siti@student.upi.edu
Tumblr      : tarianjarijemari.tumblr.com
Twitter     : @yuliaSrahmah
Fb             : Yulia Siti Rahmah

Pengalaman Fotografi
2012- 201    Pelatihan fotografi Hima Teknologi Pendidikan
201              Anggota Komunitas Blackhole
2013               Kuliah Fotografi

Comments